De kracht van de langetermijnvisie

Al te vaak zijn veel bedrijven enkel bezig met hun activiteiten van vandaag. Men kijkt wel eens naar de planning van de volgende periode (maand, kwartaal, …) of in het beste geval het lopende kalenderjaar, maar veel verder komt men vaak niet.