onze activiteiten

Adviseren & Begeleiden

Het klaarmaken van je organisatie voor de toekomst. De koers uitstippelen, een plan maken en samen op pad gaan naar concrete resultaten in lijn met het bedrijfs DNA.

Activiteiten Creando I Adviseren en Begeleiden

Elke organisatie waar de lange termijn visie op scherp staat kan de volgende vragen beantwoorden:

  • Is er een duidelijke missie of bestaansreden?
  • Is de visie of de ambitie op lange termijn duidelijk?
  • Liggen de waarden & normen voor de organisatie vast?
  • Slagen we erin om onze ambitie te vertalen naar een concreet transformatie- of veranderingsplan om dit vervolgens te implementeren?
  • Zijn we intern in staat om dit plan stapsgewijs te realiseren binnen een aanvaardbare marktconforme termijn?

Koers uitzetten

 

Zoniet, dan is de eerste stap waarin wij vanuit Creando kunnen helpen het uitwerken van het strategisch advies en de organisatie begeleiden om ervoor te zorgen dat het plan voldoende draagvlak krijgt intern.

Als dit duidelijk is dan is er een koers uitgezet, kennen we de richting die we willen uitgaan, maar dan komt de volgende stap aan bod wat is de impact hiervan om onze bestaande werking?

impact op organisatie

 

Is onze organisatiestructuur hier wel op voorzien? Hebben we de vereiste competenties in huis? Kunnen we dit veranderingsproces aan? Hebben we alle ondersteunende elementen in huis om dit plan te realiseren? …
Het gaat het er dan ook om om de de interne organisatie voor te bereiden om het transformatieplan enerzijds te kunnen uitvoeren en anderzijds om de nieuwe werking straks operationeel te kunnen dragen.

Daarnaast moeten we onze ambitie naar de buitenwereld brengen! We moeten aan onze stakeholders gaan vertellen welke richting we uit willen. Dit betekent dat we ons verhaal marketing wise moeten inkleden, concretiseren, finaal vormen zodat we kunnen tonen dat we het menen.
Het gaat er hier ook om om het aanbod zo concreet mogelijk te maken, de modaliteiten in detail uit te werken, de aflijning van kanalen, segmenten en doelgroepen, het prijsmodel uit te werken, het (pre) sales proces af te stemmen op ons verhaal, ….
Het gaat er om om nieuwe business te genereren, klanten aan te trekken, omzet te genereren, marge te maken, … want zonder deze instroom hebben we straks geen betekenis meer.

Het analyseren van de de impact, het uitwerken van de oplossingen, zowel naar de interne organisatie als naar de externe stakeholders zijn elementen van het organisatieadvies dat Creando kan leveren.

Een organisatie is future-proof als ze kan inspelen om de evoluties in de markt, haar strategische doelstellingen kan waarmaken en op een leefbare manier al haar verplichtingen kan nakomen. In het post-corona tijdperk krijgen we een bijkomende uitdaging om samen op zoek te gaan naar het nieuwe normaal. Dit betekent dat we op zoek gaan naar nieuwe evoluties die impact hebben op onze werking.

Vanuit Creando leveren wij zowel strategisch- als organisatieadvies en zorgt onze begeleiding ervoor dat het plan wordt gerealiseerd en dat we uw medewerkers begeleiden in dit proces en stapsgewijs onze kennis overdragen.

Zin om uw specifieke vraag met ons door te praten?

Maak een afspraak met Liesbeth of Wim. Dat kan meteen online!​

Waar kunnen we je nog mee helpen?

Nog meer activiteiten

In de huidige marktsituatie moeten organisaties kleur bekennen, de juiste koers uitzetten en steeds sneller anticiperen op de zaken die op ons af komen.

Delen & Beleven

Onze expertise delen, een interactieve beleving waar we inzetten op het aanleren van specifieke vaardigheden, werken aan je persoonlijke effectiviteit en de focus op managementvaardigheden.

Ondernemen & Professionaliseren

Het stimuleren van ondernemersvaardigheden en het professionaliseren van de teams binnen je organisatie met de focus op teamontwikkeling & teamcoaching.

Scroll to Top