onze activiteiten

Adviseren & Begeleiden

Het klaarmaken van je organisatie voor de toekomst. De koers uitstippelen, een plan maken en samen op pad gaan naar concrete resultaten in lijn met het bedrijfs DNA.

Elke organisatie waar de langetermijnvisie op scherp staat kan de volgende vragen duidelijk beantwoorden:

  • Wat is de missie of bestaansreden?
  • Wat is de visie of de ambitie op lange termijn?
  • Welke waarden & normen zijn cruciaal voor de organisatie?
  • In welke mate slagen we erin om onze ambitie te vertalen naar een concreet transformatie- en actieplan om dit vervolgens uit te voeren?
  • Zijn we intern in staat om dit plan stapsgewijs te realiseren binnen een aanvaardbare, marktconforme termijn?

Koers uitzetten

 

Lukt het niet om die koers volledig uit te zetten, dan is de eerste stap waarin wij vanuit Creando kunnen helpen het uitwerken van het strategisch kader én een actieplan op maat. Daarnaast zijn wij de sparring partner om ervoor te zorgen dat het plan voldoende draagvlak krijgt intern.

Als dit duidelijk is dan is er een koers uitgezet, kennen we de richting die we willen uitgaan, maar dan komt de volgende stap aan bod wat is de impact hiervan om onze bestaande werking?

impact op organisatie

 

Is onze organisatiestructuur hier wel op voorzien? Hebben we de vereiste competenties in huis? Kunnen we dit veranderingsproces aan? Hebben we alle kennis en middelen binnen handbereik om dit plan te realiseren? … Het gaat er dan ook om om de interne organisatie voor te bereiden op de uitvoering van het transformatieplan enerzijdsen anderzijds om de nieuwe werking straks operationeel te blijven waarmaken.

Daarnaast moeten we onze ambitie naar de buitenwereld brengen! We moeten aan onze stakeholders vertellen welke richting we uit willen. Dit betekent dat we ons verhaal marketing wise moeten inkleden, concretiseren, finaal vormen zodat we kunnen tonen dat we het menen. Het gaat er hier ook om om het aanbod zo concreet mogelijk te maken, de modaliteiten in detail uit te werken, de aflijning van kanalen, segmenten en doelgroepen, het prijsmodel uit te werken, het (pre) sales proces af te stemmen op ons verhaal,… Het gaat er om om nieuwe business te genereren, klanten aan te trekken, omzet te genereren, marge te maken, … want zonder deze instroom zouden we straks geen betekenis meer hebben.

Het analyseren van de de impact, het uitwerken van de oplossingen, zowel naar de interne organisatie als naar de externe stakeholders zijn elementen van het organisatieadvies dat Creando kan leveren als antwoord op jouw behoefte.

klaar voor de toekomst

 

Een organisatie is future-proof als ze wendbaar is én blijft. Ze kan dan inspelen op de evoluties in de markt, maakt haar strategische doelstellingen waar en kan op een leefbare manier al haar verplichtingen nakomen.

In het post-corona tijdperk krijgen we een bijkomende uitdaging om samen op zoek te gaan naar het nieuwe normaal. Dit betekent dat we tegelijk dicht bij ons DNA blijven én op zoek gaan naar nieuwe evoluties die onze werking toekomstbestendig maken.

Vanuit Creando leveren wij zowel strategisch- als organisatieadvies en zorgen wij er als jouw sparringpartner voor dat het plan ten volle wordt gerealiseerd en dat we stapsgewijs jouw medewerkers meenemen in het proces en onze kennis overdragen. Op die manier worden wendbaarheid en toekomstbestendigheid geborgd.

Kerncompetenties zijn voor ons een geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die essentieel zijn om ervoor te zorgen dat de juiste acties genomen worden:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Organiseren
  • Veranderen (Transformeren)
  • Innoveren
Zin om uw specifieke vraag met ons door te praten?

Maak een afspraak met Liesbeth of Wim. Dat kan meteen online!​

Waar kunnen we je nog mee helpen?

Nog meer activiteiten

In de huidige marktsituatie moeten organisaties kleur bekennen, de juiste koers uitzetten en steeds sneller anticiperen op de zaken die op ons af komen.

Delen & Beleven

Onze expertise delen, een interactieve beleving waar we inzetten op het aanleren van specifieke vaardigheden, werken aan je persoonlijke effectiviteit en de focus op managementvaardigheden.

Ondernemen & Professionaliseren

Het stimuleren van ondernemersvaardigheden en het professionaliseren van de teams binnen je organisatie met de focus op teamontwikkeling & teamcoaching.

Scroll to Top