De kracht van de langetermijnvisie

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Al te vaak zijn veel bedrijven enkel bezig met hun activiteiten van vandaag. Men kijkt wel eens naar de planning van de volgende periode (maand, kwartaal, …) of in het beste geval het lopende kalenderjaar, maar veel verder komt men vaak niet.

Er zijn wel verschillende situaties in de praktijk:

  • KMO’s zijn vaak onderbemand en de zaakvoerder is zo intens bezig met zijn bedrijf dat hij er gewoon geen tijd voor heeft;
  • De opportunisten, die er geen probleem mee hebben om systematisch nieuwe zaken in gang te zetten, maar er ook niet voor terugdeinzen als het niet werkt om er meteen mee te stoppen en alle consequenties te dragen;
  • Er zijn management culturen waar men enkel kijkt naar het volgende kwartaal, het lopende kalenderjaar in het beste geval. Dit kunnen zowel beursgenoteerde bedrijven zijn waar alles in het teken van de aandeelwaarde staat als bedrijven met een sterk management waar men enkel doet wat relevant is voor hun persoonlijke bonus;

Er is meer dan ooit nood aan een degelijke langetermijnvisie, en dan denken we maar aan een periode van 2 tot 3 jaar. In veel sectoren is het vandaag immers gewoon onmogelijk om 5 jaar of langer vooruit te denken.

De langetermijnvisie is als het ware de koers die je uit zet. Je kijkt over de oceaan en je kiest welke richting je met je boot wilt uitvaren en je weet goed waarom je hiervoor kiest! Natuurlijk zal je tijdens de tocht je koers moeten bijsturen omdat er allerhande storingen zijn onderweg, waar je moet op anticiperen.

Maar het langetermijnperspectief heeft in feite vooral tot doel om ervoor te zorgen dat alle korte termijn beslissingen niet haaks op de uitgezette koers staan. Zo zorg je er voor dat je bedrijf evolueert in de juiste richting en niet enkel vandaag maar ook in de toekomst.

Visie is zien wat anderen (nog) niet zien en erin geloven.

Wim

Impact van een plan?

 

Maar het uitwerken van een strategisch plan betekent ook je ambitie concretiseren, nagaan op welke manier je dit kunt waarmaken. Zien of je de juiste middelen in huis hebt, actie ondernemen om resultaten te boeken, opvolgen en vooral bijsturen waar nodig. Je bent per slot van rekening de kapitein van het schip en je tracht het schip op de koers houden die je voor ogen hebt. Dit is jouw perspectief naar concrete resultaten (omzet en/of marge doelstellingen, veranderingen waarmaken, een nieuwe weg inslaan, …)

Het gaat natuurlijk om kleur bekennen, keuzes maken, beslissingen nemen, … makkelijk als je er alleen voor staat, maar het wordt al gauw lastiger als er anderen in je bootje zitten om die mee te krijgen in jouw richting. Dat is net de uitdaging! Daarom hanteren wij vanuit Creando al langer de stelling “Visie is zien wat anderen (nog) niet zien en erin blijven geloven”. Daar ligt de kracht van de leider, de aanhouder wint maar hij moet wel zijn equipe meer dan ooit coachen, leiden in de richting en vooral het ego niet op de voorgrond laten komen.

Het strategisch kader is niet meer dan een kapstok waar je je verhaal aan vast knoopt, dat je eindeloos blijft herhalen totdat alle betrokken partijen ervan doordrongen zijn. Als je team begint mee te denken, gelooft in het verhaal, zelf initiatieven neemt in lijn met, hun verantwoordelijkheid opneemt, … dan is de kans op succes gewoon veel groter.

De bedrijven die hier echt mee aan de slag gaan koppelen het strategisch plan integraal aan hun financieel model en zorgen voor een “rolling forecast”. Door telkens op het einde van het kwartaal min. 12 maanden vooruit te kijken krijg je een continu beeld op je korte termijn doelstellingen, prioritaire projecten, de werklast/capaciteit die je nodig hebt en de financiële impact. Daarnaast kan de langetermijnvisie één of twee keer per jaar bijgestuurd of gecorrigeerd worden en kun je meteen inschatten welke korte termijn acties nodig zijn om de koers te blijven volgen.

Waar ligt jouw focus vandaag?

Creando helpt je graag bij het uitzetten van je koers.

Gerelateerde berichten
Scroll to Top