onze activiteiten

Delen & Beleven

Onze expertise delen, een interactieve beleving waar we inzetten op het aanleren van specifieke vaardigheden of competenties, best practices,... offline en online.

Als adviseurs & coaches bij Creando zijn wij kenniswerkers pur sang. Enkel de zaakvoerders hebben samen al meer dan 50 jaar ervaring in adviesverlening, training en coaching. Dat betekent dat wij over een rugzak vol met ervaringen, competenties, best practices beschikken. Zeer concreet omdat dit net nodig is in onze advies en begeleidingstrajecten én in de team- en individuele ontwikkelingstrajecten.

Daarom willen we onze kennis en ervaring delen, op een belevingsvolle manier. Want zo zorgen we ervoor dat het blijft plakken en dat de deelnemers er echt mee aan de slag gaan.

VORMING & ONTWIKKELING

 We bieden vorming- en ontwikkelingspakketten aan op vlak van persoonlijke effectiviteit, managementvaardigheden, projectmatig werken, procesmatig denken, leiderschap, consultingvaardigheden, feedback geven, … . Persoonlijk geloven wij sterk in de beleving tijdens het leerproces én de eigenheid van iedere deelnemers en zo gaan we ook de kennisoverdracht én het bijbrengen van vaardigheden organiseren.

Liefst werken we met een combinatie van e-learning, live sessies en individuele activiteiten (zelfstudie, coaching, experimenteren, …). We werken op een zeer praktische manier waarbij er telkens met een theoretisch kader wordt meegegeven en vooral veel oefeningen en interactie voorzien worden. Zelfs een volledig online traject is mogelijk op een zeer interactieve manier, waarbij de beleving én het optimaal leren ook steeds centraal staan.

Vanuit Creando leveren wij zowel als trainer en coach vormings- en ontwikkelingstrajecten generiek of op maat van uw specifieke organisatie.

Zin om uw specifieke vraag met ons door te praten?

Maak een afspraak met Liesbeth of Wim. Dat kan meteen online!​

Waar kunnen we je nog mee helpen?

Nog meer activiteiten

In de huidige marktsituatie moeten organisaties kleur bekennen, de juiste koers uitzetten en steeds sneller anticiperen op de zaken die op ons af komen.

Adviseren & Begeleiden

Het klaarmaken van je organisatie voor de toekomst. De koers uitstippelen, een plan maken en samen op pad gaan naar concrete resultaten in lijn met het bedrijfs DNA.

Ondernemen & Professionaliseren

Het stimuleren van ondernemersvaardigheden en het professionaliseren van de teams binnen je organisatie met de focus op teamontwikkeling & teamcoaching.

Scroll to Top