Jongeren warm maken voor het ondernemerschap. Hoe doe je dat?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Herinner jij je nog je tijd op de schoolbanken? Weet je nog … die leerkrachten die je nog steeds zijn bijgebleven omdat ze je geïnspireerd hebben en talent in je naar boven gehaald hebben? Wel, op die manier geven wij met plezier elk jaar een gastles in verschillende middelbare – en hogescholen.

We hechten bij Creando veel belang aan gedrevenheid, passie én sociaal engagement. Het vlajo-project “Ondernemers voor de Klas”, is dan ook de ideale gelegenheid om onze passie met de jonge generatie te delen. Op deze manier dragen Liesbeth en Wim bij aan het stimuleren van het ondernemerschap en de toekomst van onze maatschappij. Hoe pakken we dit aan? Hoe ervaren wij de gastles en wat vinden de leerlingen ervan? “Ondernemers voor de Klas” is hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Dit project heeft als doel om de dialoog tussen secundaire scholen, hogescholen, universiteiten en bedrijven op gang te brengen.

Ook voor ons is dit even genieten, terugblikken op je eigen schooltijd en bewust voelen dat de wereld toch veranderd is!

Wim

Omdat Creando bedrijven futureproof wil maken, is het niet alleen belangrijk om dagdagelijks concrete opdrachten voor klanten te realiseren. Ook leerlingen enthousiast maken voor het ondernemerschap én hen daar een realistisch beeld van geven, draagt bij tot een bloeiende economie en verzekert onze toekomst. Jongeren staan voor een belangrijke studie- of beroepskeuze en Creando wil hierbij helpen door hun verhaal en ervaringen te brengen. Want wie weet kunnen we een zaadje planten en het talent van ondernemerschap aanwakkeren bij onze jeugd. Contact met ondernemers zorgt er namelijk voor dat jongeren positiever staan tegenover ondernemers en ondernemerschap (Effecto: Vlerick effectenstudie).

Op welke vragen willen jongeren graag een antwoord krijgen? Wat opvalt, is dat die heel uiteenlopend zijn. Het gaat van: Wat verwachten ondernemers en bedrijfsleiders van hun toekomstige medewerkers? Wat betekent een eigen bedrijf opstarten precies? Wat zijn belangrijke vaardigheden als ondernemer? Hoe zijn jullie omgegaan met moeilijkheden en wat waren die dan? Tot: Hoe combineer je zo’n job met je gezinsleven?

Wat ik hen graag wil bijbrengen is dat er niet 1 handleiding is over hoe je ondernemer moet zijn, wel dat je het vooral vanuit jezelf moet aanpakken: authentiek en met een businessmodel en een strategie die helemaal bij jezelf past. Zelfinzicht is key!

Liesbeth

Zo stond Liesbeth onder andere op vrijdag 7 februari voor een klas uit het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. Aan het begin van de namiddag mochten de leerlingen vragen stellen die ze graag beantwoord zouden zien. Ze vroegen zich onder andere af hoe het bedrijfsleven in de praktijk eraan toe gaat, hoe mensen best samenwerken en hoe Creando ontstaan is. Liesbeth beantwoordde deze vragen en sprak ook over het belang van communicatie, verandering en innovatie. Het werd een interactieve sessie, waarbij de leerlingen zelf input konden geven. Zo werd onder andere gevraagd van welk bedrijf zij CEO zouden willen zijn en wat ze daar zouden behouden/veranderen. Ze konden ook proeven van hoe Creando in de praktijk werkt. Liesbeth legde uit hoe een bedrijf strategische keuzes kan maken, wat een SWOT-analyse inhoudt en ze liet de leerlingen kort proeven van Insights® Discovery. Aan het eind van de sessie vertelden de leerlingen dat ze de sessie als heel interactief en leerrijk hadden ervaren en dat ze blij waren dat al hun vragen beantwoord waren.

Zowel Liesbeth – die het certificaat van droomcoach kreeg – als de leerlingen gingen dus met een tevreden gevoel het weekend in! Creando wil elk jaar op een aantal verschillende manieren een steentje bijdragen aan onze maatschappij. Dit is er één van.

Hoe investeer jij in de toekomst van morgen?

Zin om met ons hierover te reflecteren?​

Gerelateerde berichten
Scroll to Top