Wim Vanderstraeten

Organisaties structureel veranderen, transformeren om ze klaar te maken voor morgen dat is mijn persoonlijke drive. De context herkennen, me inleven in jouw wereld en de uitdagingen en / of problemen waar je mee geconfronteerd structureel aanpakken is mijn troef.

Als adviseur zal ik samen met de opdrachtgever en het team op een open manier samenwerken om tot gedragen oplossingen te komen. Als coach zal ik ondernemers, leidinggevenden, medewerkers bewust maken van hun kracht en hoe ze samen als team echt de verandering kunnen realiseren.

Profiel: Motivator in Insights Discovery

Scroll to Top