Disclaimer

Bijkomende informatie omtrent het door u ontvangen elektronisch bericht

Dit bericht en alle bijlagen zijn vertrouwelijk en kunnen informatie bevatten die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten. Dit bericht is enkel bestemd voor het individu of de entiteit aan wie het gericht is. Indien het niet voor u bestemd is, is het niet toegelaten dit bericht of de inhoud (inclusief bijlagen) te lezen, te kopiëren, rond te sturen, te verspreiden, vrij te geven of anderszins te gebruiken. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, gelieve de afzender en/of de beheerder hiervan te verwittigen en dit bericht vervolgens onmiddellijk te verwijderen.

Aangezien de standpunten of meningen in deze boodschap deze zijn van de auteur en niet noodzakelijk deze van Creando BV, kan Creando BV dan ook niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dit bericht, met inbegrip van alle eventuele bijlagen ervan. De integriteit en veiligheid van dit bericht, met inbegrip van alle bijlagen, kunnen niet worden gegarandeerd en kunnen onderhevig zijn aan virussen, onderschepping, en wijzigingen waarvoor geen machtiging werd verleend, waarvoor Creando BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met ons privacybeleid verwerkt.

Scroll to Top